Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Temat dnia

Źródło: Fotolia

Gdy pogoń za premią kończy się utratą prawa jazdyW dniu 18 maja 2015 r.  weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 17 kwietnia 2015 r. poz. 541). Przepisy te zaostrzają kary dla kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.  Wśród najważniejszych zmian znalazły się między innymi dodatkowe obostrzenia istniejących już sankcji karnych. Jest to np. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów -  orzekany na okres nie krótszy niż 3 lata - wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, który był nietrzeźwy, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeśli kierowca pojazdu był już karany za jazdę w stanie nietrzeźwym i zostanie złapany w takim stanie ponownie -  może utracić prawo prowadzenia pojazdów dożywotnio.  Górna granica zakazu prowadzenia pojazdów została podwyższona z 10 do 15 lat.  

Zmieniono także przepisy o ruchu drogowym i wprowadzono tzw.  blokadę alkoholową. Jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu, w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg w 1dm3 

Doszły również zmiany, które szczególnie mogą zainteresować pracodawców. 

Wśród uprawnień policjantów znajdzie się możliwość zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące (decyzję wyda starosta). Jeśli kierowca nadal będzie siadał za kierownicę - okres ten zostanie przedłużony a kierowca może nawet stracić uprawnienia. 

Zmiana ta może wpłynąć na organizację pracy w firmach, których głównym filarem jest sprzedaż i sieć handlowców w terenie.

Pracodawcy nauczyli się już radzić sobie z podobnym problemem. Do tej pory zdarzały się przypadki rozwiązania umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi na stanowisku kierowcy lub przedstawiciela handlowego, którzy utracili prawo jazdy z powodu przestępstwa lub wykroczenia drogowego, gdy liczba punktów karnych przekroczyłam maksymalny pułap. Sytuacje takie występowały jednak rzadko. Aktualne rozwiązania, które umożliwiają zatrzymywanie prawa jazdy przez policję za przekroczenie prędkości, będą występowały o wiele częściej i mogą mieć realny wpływ na organizację pracy w firmie. 

Widzisz na swojej drodze samochód przedstawiciela handlowego? Lepiej zjedź na pobocze. Niech pędzi dalej, bo spotkanie z nim może skończyć się wypadkiem". - na taki cytat można trafić na jednym z portali motoryzacyjnych.

Rzeczywiście, przedstawiciele handlowi należą do grupy kierowców, których pozostali uczestnicy ruchu drogowego nie darzą sympatią. Stanowią grupę podwyższonego ryzyka. Często - aby zdążyć na spotkania z klientami, nadrobić czas stracony w korkach, działają pod presją i przekraczają dopuszczalną prędkość. 

Od dzisiaj, może się okazać , że taki pracownik, po przejażdżce wróci już do firmy bez prawa jazdy i nie będzie mógł wykonywać swoich zadań.

Co może zrobić pracodawca, lub szef działu sprzedaży, który z dnia na dzień zostanie pozbawiony rąk do pracy w terenie?

Rozwiązaniem tymczasowym będzie powierzenie przedstawicielowi handlowemu innej pracy. Jeśli będzie to okres krótszy niż 3 miesiące pracodawca nie musi stosować wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 4 Kodeksu pracy). Te powinien wręczyć - jeśli zechce przenieść pracownika na dłużej, na inne stanowisko.

Czy takie działania będą jednak ekonomicznie uzasadnione dla pracodawcy? Będzie przecież musiał zatrudnić kogoś do działu sprzedaży bo potrzebuje osoby do pozyskiwania klientów i sprzedaży produktów/usług.  Z drugiej strony powierzy specjaliście od sprzedaży zadania administracyjne, albo - żeby nie zwalniać pracownika - stworzy nowy sztuczny, zakres obowiązków.  

Takie rozwiązania mogą być uzasadnione tymczasowo - do momentu odzyskania przez podwładnego prawa jazdy. Natomiast w przypadku zatrzymania prawa jazdy na dłużej, pracodawca może pomyśleć o wypowiedzeniu umowy pracę (art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Jest to przecież zawinione przez pracownika zawieszenie uprawnień koniecznych do wykonywania określonej pracy. Zawieszenie a nie utrata - dlatego w tym przypadku nie ma podstaw do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (art. 52 § 1 pkt. 3 Kodeksu pracy).

Problem ten ma jednak głębsze podłoże. Należy zastanowić się dlaczego przedstawiciele handlowi przekraczają prędkość. Nie zawsze będzie to bowiem lekkomyślność kierowcy, utrudnienia na drogach czy korki w mieście. Mogą to być ustalone przez pracodawcę cele sprzedażowe, wręcz niemożliwe bądź trudne do realizacji lub system motywacyjny funkcjonujący w spółce. Pogoń za premią może zakończyć się utratą prawa jazdy - co -  przy aktualnych przepisach drogowych - nie będzie takie trudne.

Przed podjęciem decyzji o ewentualnym wypowiedzeniu umowy o pracę przedstawicielowi handlowemu, pracodawca powinien dokładnie rozważyć, z jakich powodów doszło do zatrzymania bądź utraty prawa jazdy. Czy jest to bezmyślność i brak podstawowej ostrożności na drodze, czy zbyt duża ilość wizyt do odbycia w danym tygodniu, bądź zbyt duży obszar wizyt. Czy to jest pierwsza taka sytuacja czy pracownik ma notorycznie problemy z prawem drogowym.

Oczywiście nic nie usprawiedliwia łamania zasad ruchu drogowego. Jeśli jednak pracownik będzie w stanie wykazać, że musiał przekroczyć prędkość, aby móc wykonać powierzone mu na danym terenie zadania (polecenie pracodawcy) - może okazać się, że wypowiedzenie umowy jest nieuzasadnione.  W konsekwencji pracodawca będzie musiał przywrócić pracownika do pracy bądź wypłacić mu odszkodowanie.

Aby nie dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji, warto już od początku stosować dobre praktyki w firmie, uświadamiać pracowników, dobrze skonstruować zapisy w polityce samochodowej. Warto też prawidłowo dobrać system czasu pracy czy miejsce jej wykonywania w umowie o pracę.


Alicja Biernat, adwokat w Kancelarii EIR Legal - Employment & Industrial Relations |Legal

Polecamy

Śniadanie Liderów Sprzedaży

Najświeższe newsy w każdą środę w Twojej skrzynce za darmo!

 

Podziel się swoją opinią