Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Expert

« Pełna lista

Marek Stączek

Firma: EdisonTeam.pl
stanowisko: doradca, trener
Wypowiedzi eksperta: