Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

X

Angielski z SalesNews i ACT Advanced Corporate Training

Więcej >>
act

WAIT

Most people don’t like waiting for things, but if you think about it, we wait all the time. We wait for trains, busses, meetings, and wait for people to do things for us.