Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Czy wiesz, że...

« Powrót

Otyły pracownik może być traktowany jak niepełnosprawny


 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że otyłość może być traktowana jako niepełnosprawność, jeśli utrudnia otyłej osobie pełny i świadomy udział w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami. 

W wyroku wydanym 18 grudnia 2014 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał, że żadna ogólna zasada prawa UE sama w sobie nie zakazuje dyskryminacji ze względu na otyłość, ale przypadłość ta w określonych przypadkach mieści się w pojęciu niepełnosprawności w rozumieniu dyrektywy 2000/78 dotyczącej równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Zdaniem ETS można traktować otyłość jako niepełnosprawność, jeżeli w konkretnych okolicznościach przypadłość ta  prowadzi do ograniczeń wynikających w szczególności z osłabienia funkcji fizycznych, umysłowych lub psychicznych, które w oddziaływaniu z różnymi barierami mogą utrudniać cierpiącemu na nią pracownikowi pełny i skuteczny udział w życiu zawodowym na równi z innymi pracownikami, przy czym ograniczenia te mają charakter długotrwały.  

Wyrok może mieć znaczące konsekwencje dla pracodawców w UE. Oznacza, że pracodawcy będą mieli obowiązek spełniania potrzeb osób otyłych uznanych za niepełnosprawne. Chodzić może o m.in. zapewnienie miejsc parkingowych bliżej miejsca pracy, dostosowanie stanowiska pracy. Orzeczenie oznacza również utrudnienie pracodawcy zwolnienie osoby otyłej. 

Karsten Kaltoft, obywatel Danii, przez 15 lat był zatrudniony w gminie Billund jako opiekun dzieci. 22 listopada 2012r. jego umowę o pracę rozwiązano. Jako przyczynę podano malejącą liczbę dzieci w przedszkolu. W uzasadnieniu rozwiązania stosunku pracy nie wspomniano jednak, dlaczego to Kaltoft został zwolniony, a nie inny pracownik placówki. W całym okresie zatrudnienia Kaltoft chorował na otyłość olbrzymią - ważył ok. 160 kg. Według prawa duńskiego, zanim pracownik zostanie zwolniony spotyka się z pracodawcą, aby obie strony wyjaśniły swoje stanowiska. Podczas rozmowy pracodawca poruszył kwestię otyłości Kaltofta. Strony spierały się dlaczego choroba Kaltofta była w ogóle rozpatrywana, przy czym gmina Billund zaprzecza, aby to otyłość pracownika zaważyła na decyzji o zwolnieniu go z pracy. Innego zdania jest Karsten Kaltoft. Uważa, że decyzja o rozwiązaniu z umowy to przejaw dyskryminacji ze względu na otyłość i zgłosił do duńskiego sądu okręgowego w Kolding wniosek o przyznanie mu z tego powodu odszkodowania. Duński sąd poprosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) o wyjaśnienie czy prawo UE, a w szczególności Traktat i Karta, zakazują dyskryminacji ze względu na otyłość i czy otyłość można uznać za niepełnosprawność. 

Wyrok może mieć znaczące konsekwencje dla pracodawców w UE. Oznacza, że pracodawcy będą mieli obowiązek spełniania potrzeb osób otyłych uznanych za niepełnosprawne. Chodzić może o m.in. zapewnienie miejsc parkingowych bliżej miejsca pracy, dostosowanie stanowiska pracy. Orzeczenie oznacza również utrudnienie pracodawcy zwolnienie osoby otyłej. 

Wyrok może nieść za sobą istotne konsekwencje dla pracodawców i pracowników, gdyż jest on wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Rozpoznając spory o dyskryminację osób otyłych, sądy krajowe będą więc musiały wziąć pod uwagę treść tego wyroku - zauważa BCC.BCC przypomina, że pracodawcy będą też musieli spełnić potrzeby i uwzględnić uprawnienia osób otyłych, które zostaną uznane za niepełnosprawne. Może więc pojawić się konieczność dostosowania miejsca pracy dla potrzeb osób otyłych, co może łączyć się z zakupem nowych mebli, a także do zmiany ciągów komunikacyjnych i w związku z tym zwiększeniem kosztów pracy. Z punktu widzenia pracowników będzie to niosło ryzyko większych trudności w znalezieniu pracy, gdyż wielu pracodawców nie stać na dodatkowe wydatki. 

Orzeczenie jest wiążące we wszystkich krajach członkowskich. Zgodnie z wyrokiem firmy zatrudniające osoby otyłe będą musiały zapewnić im odpowiednie warunki, takie jak większe krzesła, czy dostosowane miejsca parkingowe - infromuje BBC.

 


Na podstawie: BBC

Polecamy

Śniadanie Liderów Sprzedaży

Najświeższe newsy w każdą środę w Twojej skrzynce za darmo!

 

Podziel się swoją opinią