Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Strefa menedżera

Źródło: www.sxc.hu

Zarządzanie talentami w firmie1.      Od czego zależy realizacja procesu zarządzania talentami w firmie?

Realizacja zarządzania talentami uzależniona jest od trzech kluczowych czynników:

 • Niezbędna jest wola Zarządu I zrozumienie roli oraz znaczenia dla Organizacji obecności Talentów w jej strukturach. To samo dotyczy mniejszych firm o charakterze właścicielskim w pierwszej linii (właściciel bezpośrednio zarządza Firmą)
 • Struktura korzyści winna być jasna dla wszystkich I klarowna. Ważne jest, aby zrozumieć, że zarządzanie talentami jest formą inwestycji I efekty ekonomiczne mogą pojawić się w dalszej perspektywie czasowej
 • Konieczna jest ciągłość I konsekwencja działania. Wszyscy zainteresowani muszą mieć pewność, że nie mają do czynienia z działaniami "akcyjnymi", lecz z dobrze zaprojektowanym procesem, w którym warto uczestniczyć I o udział w którym czasami trzeba zawalczyć.

2.      Jakie wymierne korzyści przynosi firmie wdrożenie systemu zarządzania talentami?

            Korzyści z zarządzania Talentami jest przynajmniej kilka, w tym dwie kluczowe:

 • Zarządzając Talentami mamy możliwość skonstruowania sensownego planu sukcesji, który w aspekcie zmiany jest gotów do użycia i zapewnia ciągłość zarządzania z przewidywalną jakością. O znaczeniu tego działania nie ma powodu szerzej się wypowiadać. W mojej praktyce spotkałem przynajmniej kilka Organizacji (w tym dwie olbrzymie) - gdzie o to nie zadbano. Skutki były dolegliwe. Koszta - bardzo znaczące.
 • Talenty występują nie tylko w sferze Zarządzania ludźmi. Ważne są również te specjalistyczne, bardzo ważne. Dzięki właściwej opiece i dobrym programom podwyższamy wartość Przedsiębiorstwa i czynimy je bardziej konkurencyjnym na rynku. Dbając o specjalistyczne Talenty - dbamy o biznes.

Warto też wspomnieć o tak ważnych korzyściach, jak aspekt motywujący ludzi, zdrową rywalizację, oraz stymulowanie czynników rozwojowych, takich, jak choćby racjonalizacja, czy kreatywność.

3.      Jakie są najczęściej spotykane sposoby pozyskiwania potencjalnych talentów?

            „Pozyskiwanie" Talentów to czynnik dość złożony, albowiem nie można opierać się wyłącznie na opinii bezpośrednich przełożonych. Taka optyka skazana jest na duże niedoskonałości, szczególnie wtedy, gdy programy „talentowe" są atrakcyjne. W naszej praktyce doradczej stosujemy metody łączone, które polegają na braniu pod uwagę przynajmniej 4 czynników:

 • Rekomendacji Przełożonych oraz innych Członków Organizacji (np. Komórki CSR, Związków Zawodowych, kół naukowych, grup specjalistycznych, etc...
 • Wyników badań pracowniczych (360°, AC/DC, narzędzia DISC, etc)
 • Wyników MBO
 • ...i w końcu samodzielnych zgłoszeń do Programu - szczególnie w kontekście Talentów Przywódczych. Czasami mam wrażenie, że ostatnią wartością motywacyjną, którą chciałby zidentyfikować u siebie potencjalny executive manager jest władza. Po co zatem ta chęć jej sprawowania? Pytanie jest stricte retoryczne.

4.      Jakie trzeba spełnić warunki, aby skutecznie zarządzać talentami w firmie?

 • Pierwszym warunkiem jest dostrzeżenie i zaakceptowanie potrzeby takiego działania
 • Następnie ważny jest plan procesu i jego umiejscowienie w Organizacji
 • Gospodarka zasobami - na co nas stać i co możemy za te środki zrobić? Ten punkt limituje również liczbę osób objętą programem. Mówiąc kolokwialnie - lepiej dać 10 osobom złote zegarki, niż 100 - drewniane
 • Delegowanie zarządzania programem (Decyzyjności o metodach, pomiarach, intensywności działań, etc) w ręce jednej osoby. Nie ma nic gorszego, niż spory kompetencyjne wśród Zarządzających Talentami. Oczywiście, konieczny jest steering comitee który jest organem nadzorczo - kontrolnym.

5.      Jak możemy zbadać wpływ zarządzania talentami na naszą organizację?

            Środków i metod pomiaru jest całkiem sporo, począwszy od niematerialnych (oceny 360° i inne - przed i po wdrożeniu, oceny satysfakcji pracowniczej, etc) aż po materialne (wzrost efektywności, wyniku, pozycji rynkowej, etc)

6.   Jakie są czynniki decydujące o sukcesie we wdrożeniu oraz działaniu programu zarządzania talentami?

            Faktorem sukcesu jest z pewnością wykorzystanie (i PR z tym związany) efektów Programu. Nie jest dobrze, kiedy Program ukończy z dobrymi efektami Pracownik, pomijany następnie przy awansie, lub przy delegowaniu a interesujące szkolenia, konferencje, etc. Jeżeli decydujemy się na wdrożenie Zarządzania Talentami, to konsekwencja jest najważniejsza. Warto też dbać o wspomniany powyżej PR Programu i jego Uczestników/Absolwentów.

7.   Negatywne aspekty wprowadzenia programów zarządzania talentami - czy są, a jeśli tak to jakie?

            Negatywny wpływ może wystąpić, kiedy Program Zarządzania Talentami będzie postrzegany przez resztę Załogi jako elitarny Klub towarzyski, którego członkowie są lepsi z powodu układu z Dyrekcją, a niekoniecznie z powodu własnych kompetencji. Dlatego działania informacyjne i PR, dostępność Programu dla wszystkich chętnych (pod warunkiem spełnienia kryteriów, oczywiście) i celebracja wspólnych sukcesów jest tak ważna.


Waldemar Dziwniel
Trener, Executive Coach, Założyciel Fabryki Motywacji

Od ponad 20 lat niezależny trener, konsultant, executive coach. Posiada olbrzymie doświadczenie w procesach rozwojowych najwyższej kadry menedżerskiej. Wykładowca na wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Politechniki Łódzkiej – specjalizacja „Motywowanie i wzmacnianie związków z firmą” oraz „Coaching i Mentoring w nowoczesnej Organizacji”. Współpracował w projektach z takimi firmami, jak: HAY Consultants, KPMG, PwC, Deloitte & Touche, Normann Bennett, Sparrow i wielu, wielu innych.

Polecamy

Śniadanie Liderów Sprzedaży

Najświeższe newsy w każdą środę w Twojej skrzynce za darmo!

 

Podziel się swoją opinią