Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Strefa menedżera

Źródło: www.sxc.hu

5 strategii jakie wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktówO konflikcie ciąg dalszy. W poprzednim artykule pisałam skąd może brać się konflikt i jakie są jego rodzaje. Dziś, co nieco o tym, jak można do konfliktu podchodzić. Każdy z nas ma swój ulubiony sposób. 

5 strategii jakie są wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów: 

Unikanie

Polega na unikaniu zajmowania się konfliktem lub zaprzeczaniu, że konflikt istnieje.

Niebezpieczeństwo takiego postępowania polega na tym, że konflikt przebiega wówczas w sposób ukryty i żadna ze stron nie ma szans na zaspokojenie swoich potrzeb. Styl ten wybierają często przełożeni, którzy preferują autokratyczny styl kierowania lub czują się zagrożeni.

Styl unikania charakteryzuje się małym ukierunkowaniem zarówno na osiągnięcie własnych celów jak i uwzględnianie celów innych aktorów zaangażowanych w konflikt. Osoby o takim podejściu najchętniej pozostają neutralne lub wręcz ignorują przedmiot sporu, licząc na to, że sytuacja sama się z czasem wyjaśni.

Unikanie warto jednak zastosować, gdy cel konfliktu nie jest ważny, nie ma żadnych szans na osiągnięcie sukcesu lub potrzebny jest czas na zaznajomieniem się z problemem. 

Rywalizacja

To sposób patrzenia na konflikt, jako na grę lub konkurencję. Wygrana oznacza sukces i dobry wynik, przegrana natomiast porażkę, słabość i utratę prestiżu. Wielu ludzi reaguje na konflikt w ten sposób, ponieważ jest to również środek obrony samooceny. Taki styl odznacza się postępowaniem zgodnie z zasadą ,,wygrana-przegrana", czyli ukierunkowany jest mocno na osiąganie własnych celów, przy małym uwzględnianiu celów innych aktorów konfliktu. Jest to styl narzucania własnych rozwiązań, kosztem interesów drugiej strony. Ma to swoje zalety, gdy konieczne jest szybkie podjęcie decyzji lub trzeba ochronić się przed ludźmi niekompetentnymi w danej dziedzinie. 

Łagodzenie/Ustępliwość

Postępują tak przede wszystkim osoby, które nastawione są na utrzymywanie dobrych stosunków z innym. Wolą zrezygnować z własnych celów z obawy przed osamotnieniem lub utratą dobrych relacji z innymi. Takie postępowanie jest dobre i uzasadnione, kiedy partner ma nad nami zdecydowaną przewagę. 

Kompromis

To postępowanie umożliwiające częściowe zaspokojenie interesów obu stron. Każdy jednak coś traci, a coś zyskuje. Styl szukania kompromisu charakteryzuje się wyważonym ukierunkowaniem zarówno na osiąganie własnych celów jak i uwzględnianiem celów innych aktorów konfliktu. Tego typu postępowania opiera się na dokonywaniu transakcji brania i dawania. Kompromis warto wziąć pod uwagę, gdy interesy są mniej ważnie, niż dobre wzajemne stosunki lub niezbędne jest szybkie rozwiązanie problemu. 

Współpraca/Kooperacja

Ten styl reagowania wynika z założenia, że zawsze można znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony konfliktu. Jest to jeden z najbardziej efektywnych stylów reagowania na konflikt. Szczególnie użyteczny w sytuacjach, kiedy obie strony mają odmienne cele, powoduje, że łatwo odkryć rzeczywistą przyczynę sporu, a jest nią najczęściej błędna komunikacja lub jej brak.

Styl współpracy to postępowanie w myśl zasady ,,wygrana-wygrana", tj. ukierunkowanie na maksymalizację wspólnego efektu. Osoby stosujące ten styl, dostrzegają w konflikcie pozytywne cechy i traktują go jako naturalną sytuację występującą w organizacji. Starają się analizować własne argumenty i argumenty innych aktorów konfliktu, by następnie na tej podstawie starać się wypracować rozwiązania akceptowalne dla wszystkich stron zaangażowanych w dany konflikt.


Zuzanna Rohn -Trener umiejętności menedżerskich w firmie SZTUKA SPRZEDAŻY Szkolenia i Doradztwo (www.sztuka-sprzedazy.pl), ekspert w obszarze zarządzania zespołem, motywowania i komunikacji.

Polecamy

Śniadanie Liderów Sprzedaży

Najświeższe newsy w każdą środę w Twojej skrzynce za darmo!

 

Podziel się swoją opinią