Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Strefa menedżera

Źródło: www.sxc.hu

Jak zostać strategicznym przywódcą?Ciężko jest być strategicznym przywódcą, jeśli nie wie się, jakimi kompetencjami powinien odznaczać się taki leader. Dążąc więc do sprawnego kierowania organizacją, czy teamem, warto wdrożyć w życie kilka dobrych nawyków.

 1.       Przewiduj
 2. Większość firm skupia się przede wszystkim na najbliżej przyszłości, a leaderzy nie wykazują myślenia peryferyjnego, obejmującego wizję z szerszym kontekstem. Takie zaniedbanie może sprawić, że firma będzie narażona na działania konkurencji, która dostrzega każde posunięcie „przeciwnika”. Chcąc lepiej przewidywać sytuację rynkową i reagować na nią, powinno się poszukiwać kluczowych informacji na obrzeżach swojej branży, szukać poza aktualnymi granicami swojego biznesu oraz budować szerokie zewnętrzne sieci, które pomogą w lepszym zbadaniu horyzontu. 

 3.       Myśl krytycznie
  • przeformowywania problemów, w celu dotarcia do ich podłoża, pod względem ich przyczyn,
  • kwestionowania aktualnych przekonań oraz postaw (również własnych),
  • demaskowania hipokryzji, manipulacji oraz stronniczości w decyzjach organizacyjnych. 
 4. Zdrowy rozsądek sprawia, że jesteśmy w większym stopniu czujni i ostrożni w przyjmowaniu cudzych poglądów, czy decyzji. Osoby myślące krytycznie kwestionują wszystko, więc jeśli chcemy opanować taką umiejętność, trzeba poniekąd zmusić się do:

 5.       Interpretuj
 6. Wieloznaczność jest niepokojąca; w jej obliczu pojawia się pokusa dotarcia do szybkiego rozwiązania, które w efekcie niekoniecznie jest odpowiednie. Dobry strateg jest opanowany, syntetyzując informacje z wielu źródeł, zanim rozwinie swój punkt widzenia. Aby być w tym dobrym, powinno się szukać wzorów z wielu źródeł danych, zachęcać innych, żeby działali w ten sam sposób oraz kwestionować aktualne założenia i sprawdzać wiele hipotez jednocześnie. 

 7.       Podejmuj decyzje
  • ostrożnie podejmować decyzję o dotarciu do sedna sprawy,
  • stawiać na jakość, dokładność i sprawność, bez przesadnego dążenia do perfekcjonizmu
  • zająć konkretne stanowisko pośród różnych poglądów, nawet jeśli dysponuje się niepełnymi informacjami 
 8. Wielu przywódców pada ofiarą „paraliżu analitycznego”. Aby tego uniknąć, dobrze jest rozwijać procesy, a następnie je egzekwować, dzięki czemu znajdziemy się na wystarczająco dobrej pozycji. W tym celu należy:

 9.       Równoważ i reguluj
  • rozumieć, jaka jest przyczyna działań (również tych nieujawnionych) innych osób,
  • ujawniać trudne problemy, nawet jeśli jest to niewygodne,
  • oceniać tolerancję ryzyka, budując przy tym niezbędne wsparcie. 
 10. Osiągnięcie całkowitej zgody jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Strategiczny przywódca musi popierać otwarty dialog, budować zaufanie oraz angażować kluczowych interesariuszy, szczególnie jeśli występuje rozbieżność poglądów. Chcąc to osiągnąć, powinno się:

- Wraz z rozwojem firmy, coraz istotniejszy staje się również szczery feedback. Zarówno sukces jak porażka stanowią cenne źródło organizacyjnego uczenia się, dlatego ważne jest, by nie stronić od udzielania współpracownikom informacji zwrotnejmówi Małgorzata Wawro, Social Media Manager GRUPA 365NET. 

Powyższe wskazówki to bez wątpienia trudna lista zadań, ale warto je stopniowo wprowadzać w życie… nawet jeśli występują inne braki w wachlarzu naszych przywódczych umiejętności.


Press release

Polecamy

Śniadanie Liderów Sprzedaży

Najświeższe newsy w każdą środę w Twojej skrzynce za darmo!

 

Podziel się swoją opinią