Firefox Firefox - Strona startowa

Aby ustawić stronę http://www.salesnews.pl jako swoją stronę startową:

salesnews.pl Przeciągnij i upuść logo "SN" znajdujące się obok na ikonkę strony domowej (domek) na pasku Twojej przeglądarki

Potwierdź wybór klikając "Tak"

Strefa menedżera

Źródło: www.sxc.hu

Jaką formę rozwoju pracowników wybrać?Cechą charakterystyczną organizacji, które utrzymują się w swojej branży i przynoszą zyski jest nieustanny rozwój. Można pokusić się o stwierdzenie, że rozwój dla biznesu jest tym samym czym dla świata roślin i zwierząt ewolucja - bez planów rozwojowych i wykorzystania narzędzi mu służących, organizacje dążyłyby do samozagłady.

W tym kontekście rozwój można określić jako proces zdobywania wiedzy, umiejętności i określonych zachować albo modyfikowaniu już posiadanych - innymi słowy rozwój polega głównie na uczeniu się.  Ponieważ organizacje są tworzone przez ludzi i dzięki nim istnieją, bardzo ważne jest, aby firmy mądrze inwestowały w proces wzrostu swoich pracowników.

Współcześnie istnieje wiele metod rozwoju pracowników. Firmy konsultingowe i szkoleniowe prześcigają się w ofertach coraz to nowych usług pod coraz to bardziej chwytliwymi nazwami. Jednak do najbardziej popularnych narzędzi służących rozwojowi należą szkolenia, coaching, mentoring i doradztwo.

Jak wybrać najlepszą formę dla danego pracownika/ grupy pracowników w konkretnej sytuacji? Na początku warto uświadomić sobie na czym polegają konkretne narzędzia i czym różnią się od siebie. 

Szkolenia () są procesem, dzięki któremu dana osoba nabywa nową wiedzę lub umiejętności. Przechodzi więc od stanu 'wiem, że nie wiem', do 'wiem, że wiem'. Tak zdobyte kompetencje są jednak dalekie od osiągnięcia pełnej biegłości w danej dziedzinie. Zawartość szkoleń powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb danej organizacji oraz ich poziomu. Potrzeby na poziomie wdrażania dotyczą sytuacji, gdy pracownicy nie posiadają jeszcze niezbędnej wiedzy czy umiejętności aby efektywnie wykonać swoje obowiązki. Celem ukończenia tych szkoleń jest więc dobre wykonanie pracy. Potrzeby na poziomie doskonalenia dotyczą momentów, kiedy firmaspostrzega, że stoi w miejscu i aby pójść do przodu musi zwiększyć efektywność swoich pracowników. Tutaj celem szkoleń byłoby lepsze wykonywanie pracy. Natomiast potrzeby na poziomie innowacji odnoszą się do sytuacji, kiedy jeszcze lepsze wykonywanie pracy, ale w ten sam sposób, nie przynosi już efektów - potrzebne jest poszukanie nowych i lepszych sposobów wykonywania danej pracy.

Szkolenia mogą dotyczyć tzw. umiejętności twardych, czyli konkretnej wiedzy tj. obsługa określonego programu, szkolenia z zakresu budżetowania; oraz tzw. umiejętności miękkich, dotyczących kontaktów międzyludzkich (np. komunikacja interpersonalna) lub zdolności własnych pracownika (np. radzenie sobie ze stresem). Niektóre szkolenia, jak to jest w przypadku handlowców, mogą dotyczyć rozwoju zarówno umiejętności twardych (np. planowanie procesu sprzedaży) jak i miękkich (np. kontakt z trudnym klientem). 

Coaching jest metodą wzmacniania i doskonalenia kompetencji w konkretnej dziedzinie. Poprzez koncentrację na już posiadanych umiejętnościach czy wiedzy, uzyskanych poprzez formalny trening lub nieformalne doświadczenia, dany pracownik może poprawić efektywność swojej pracy. Udział w coachingu pozwala na zastanowienie się nad własnym działaniem w konkretnych obszarach i ewentualną rewizję swoich nastawień czy podejść, aby to działanie udoskonalić. W coachingu nie ma jednak miejsca na uczenie się czegoś zupełnie nowego. Coachingu nastawiony jest raczej na przyszłość - na ustalenie konkretnego celu i zaplanowaniu drogi do osiągnięcia tego celu.

Istnieje kilka rodzajów coachingu stosowanych w biznesie. Tzw. executive coaching jest przeznaczony dla managerów średniego i wyższego szczebla i może dotyczyć takich tematów jak poprawa komunikacji interpersonalnej, zarządzanie wydajnością  czy wzmacnianie myślenia strategicznego. Tzw. leadership coaching przeznaczony jest dla osób kierujących zespołami pracowników i służy rozwojowi cech i zachowań przywódczych. Tzw. career coaching  dotyczy planowania ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Coachingu może dotyczyć pojedynczego pracownika (najczęstsza forma) albo całego zespołu. 

Mentoring polega na udzielaniu ogólnych wskazówek dotyczących życia zawodowego. Jest to proces, w którym bardziej doświadczony lub kompetentny pracownik prowadzi mniej doświadczoną lub kompetentną osobę. Mentoring to jednak coś więcej niż tylko udzielanie odpowiedzi na pytania lub świadczenie okolicznościowej pomocy - chodzi bardziej o trwałą relację uczenia się, prowadzenia dialogu i stawiania czoła wyzwaniom. Mentoring obejmuje szeroki zakres zagadnień i zazwyczaj pomaga pracownikom rozwijać się w danym obszarze pracy lub organizacji oraz umożliwia obserwację jak inni, bardziej doświadczeni koledzy wykorzystują profil i politykę firmy przy wykonywaniu swoich zadań. 

Doradztwo (counseling) to proces udzielania ogólnych wskazówek i dostarczania wsparcia pracownikowi przy rozwiązywaniu określonego problemu, który tego pracownika dotyczy. Polega na otwartej rozmowie, w której pracownik jest zachęcany do opowiadania o swoim życiu zawodowym, poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów i wyciągania wniosków z wydarzeń, których był uczestnikiem. Proces doradczy jest uruchomiony na potrzeby danej chwili, konkretnego zadania czy problemu i może dotyczyć zarówno trudności w wykonywaniu obowiązków zawodowych, braku przestrzegania zasad panujących w firmie czy pracy nad poprawą konkretnej umiejętności. W doradztwie skupia się głównie na przeszłości - gdzie leży przyczyna danego zdarzenia, jaką drogę przebył pracownik  do punku, w którym obecnie się znajduje i co może zrobić, aby ten stan zmienić. 

Jak powyższą wiedzę zastosować w praktyce? Na początek warto przeanalizować aktualną sytuację konkretnego pracownika/ grupy pracowników, a następnie dobrać do niej odpowiednie narzędzie rozwoju.

  • Jeśli przyjmujemy nowego pracownika do pracy, który musi posiąść konkretną wiedzę i umiejętności aby móc efektywnie wykonywać swoje zadania albo tworzymy zespół projektowy z już wcześniej zatrudnionych osób, które powinni lepiej się poznać i wytworzyć efektywne sposoby współpracy lub zauważamy, że efektywność danego zespołu spadła - wtedy warto zorganizować odpowiednie szkolenie.
  • Jeśli dany pracownik przeszedł niezbędne szkolenia zawodowe i interpersonalne, a chciałby być bardziej efektywny w tym co robi lub zaplanować dalszą ścieżkę kariery albo jeśli specjalista awansuje na stanowisko managerskie i potrzebuje wsparcia w rozwijaniu kompetencji przywódczych - wtedy najlepiej zdecydować się na coaching.
  • Jeśli dany pracownik ze stanowiska szeregowego przejdzie na stanowisko samodzielne i musi zmierzyć się z nowymi zadaniami i sytuacjami zawodowymi - wtedy przydatny będzie mentoring.
  • Jeśli dany pracownik ma problem z wywiązaniem się ze swoich obowiązków lub musi podjąć się nowego zadania, z którym nie miał do czynienia do tej pory albo jeśli nastąpiła kryzysowa sytuacja, której manager musi zaradzić - wtedy warto skorzystać z doradztwa. 

Na koniec należy podkreślić, że niezależnie od wybranej metody rozwoju pracowników, warto w ten rozwój inwestować. Bowiem tylko pracownicy posiadający odpowiednie kompetencje, umiejętnie wykorzystujący nabytą wiedzę i umiejętności oraz potrafiący radzić sobie w trudnych sytuacjach mogą przyczynić się do wzrostu organizacji i osiągnięcia satysfakcjonujących zysków.

 

 


Agnieszka Bożek

Polecamy

Śniadanie Liderów Sprzedaży

Najświeższe newsy w każdą środę w Twojej skrzynce za darmo!

 

Podziel się swoją opinią

Powiązane artykuły

Rynek call center w Polsce jest wart 1 mld zł

Wartość polskiego rynku komercyjnych usług call i contact center to ponad 1 mld zł. Zasoby 30 największych firm w Polsce to ok. 15 tys. stanowisk telemarketerskich. Niezmiennie kluczowe znaczenie ma rozwój kanału telefonicznego.
14.04.2015

Grzechy główne e-commerce

Rozwój e-commerce w Polsce postępuje niezwykle dynamicznie. Dotyczy to zarówno rosnącego grona kupujących, jak i powiększającej się ilości sklepów internetowych.
31.03.2015

Inteligentna Warszawa – nowa perspektywa gospodarcza i szansa dla branży budowlanej

Warszawa to miasto o największym potencjale gospodarczym, według ogłoszonego właśnie rankingu fDi Magazine. Przewidziane na lata 2014-2020 wsparcie ze środków unijnych jest szansą na jej jeszcze szybszy rozwój i poprawę koniunktury w branży budowlanej.
09.03.2015

Retail w dobie nowych kanałów sprzedaży

Rozwój nowych technologii i rosnąca popularność e-commerce sprawiły, że branża retail stoi przed dużym wyzwaniem. Tradycyjny kanał sprzedaży nie jest jednak zagrożony.
18.02.2015

Atrakcyjny rynek lokali dla studentów w Łodzi

Łódź odnotowała w tym roku wzrost cen transakcyjnych mieszkań. Duży wpływ na rozwój rynku mają studenci, którym rodzice kupują mieszkania z dopłatą z programu MdM.
31.12.2014

Outsourcing wspiera sprzedaż wielokanałową

Rozwój technologii i zmieniające się potrzeby zakupowe konsumentów powodują, że firmy chcąc skutecznie trafić ze swoją ofertą do grupy docelowej coraz częściej wykorzystują do tego różne kanały sprzedaży.
09.12.2014

Przywództwo powinno być rozwijane na każdym poziomie organizacji

Rozwój przywództwa jest numerem jeden spośród wyzwań, jakim muszą stawić czoła firmy na całym świecie. Aż 86 proc. menedżerów uważa, że jest to kwestia ważna i pilna.
15.10.2014

Polski rynek biurowy gotowy na dynamiczny rozwój sektora usług dla biznesu

Międzynarodowa firma doradcza JLL przedstawia analizę pt. „Polska: Rynek biurowy dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu”. Materiał poświęcony jest możliwościom rozwoju, jakie stwarza polski rynek firmom z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
26.09.2014

Efektywne pioruny i błyskawice czyli burza mózgów

Nowe pomysły i rozwiązania warunkują rozwój i innowacyjność właściwie w każdej dziedzinie życia. Tym bardziej w firmie, która nastawiona powinna być przecież właśnie na sukces działania.
22.09.2014

Sprzedaż i marketing - kto jest poszukiwany i ile może zarobić?

Ostatnich kilkanaście miesięcy to w dużej mierze czas zaostrzającej się walki pracodawców o najbardziej utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży.
04.08.2014